FAQ

Här hittar du frågor och svar.

Hur skapar man ett arbetsgivarintyg för en timanställd som har många, visstidsanställda kontrakt?
För att kunna skriva ett arbetsgivarintyg för en längre period måste man skapa ett avtal som sträcker sig över hela den perioden som man vill ha på intyget. Ett tips är att man ändrar det senaste anställningskontraktet till att sträcka sig över hela perioden t ex för ett år, man skriver då start 120501 och sen se så att tom datumet är 130430. Gå in på rapporter - löner - arbetsgivarintyg. Där väljer man kontraktet med den långa perioden, skapa intyget och när man är klar går man i på kontraktet och lägger in det ursprungliga datumet.
Varför får den anställde ej premiekomp för vissa dagar?
Det beror oftast på 2 saker.
1. Anställd har använt en arbetsuppgift med ersättning per timme, som ersätter premiekomp
2. Anställd har använt en arbetsuppgift med ersättning per tillfälle men lagt tidpunkten på starttiden istället för sluttiden.
Hur beräknas övertid vid veckoarbetstid i transPA?
Som standard så beräknas övertiden i efterföljande månad. Vid veckoarbetstid registreras veckans totala arbetstid på söndagen i ingående vecka. Det betyder att vid månadsskiftet så behöver tidrapporter t.o.m den första lördagen i månaden vara inlagda, innan lönens kan sparas.
Exempel: När lönen skall köras för oktober 2013, så måste tidrapporterna helt fram till lördagen den 5/10 vara inlagda. Detta för att eventuell övertid vecka 40 registreras på söndagen 29/9.


Varför får får den anställde ingen Övertid Helg trots arbete på helgdag?
Övertid Helg genereras för timmar upp till ordinarie arbetstid. Den anställde har jobbat över sitt arbetstidsmått och för att det inte skall uppstå dubbel övertid för samma timmar, reduceras Övertid Helg timme för timme med Övertid
Hur hanteras längre sjukdomsförlopp i transPA?
Sjuklön från arbetsgivaren genereras till den anställde automatiskt de första 14 kalenderdagarna.

De första 8 timmarna i sjukdomen är karenstimmar då ingen sjuklön utges. Därefter skall arbetsgivaren stå för sjuklönen fram till dag 14. Eftersom transPA enbart räknar de dagar som är sjukmarkerade är det viktigt att samtliga kalenderdagar är sjukmarkerade. Även arbetsfria dagar och helger.

Sjukfrånvaro dras i efterföljande månad, och vid längre sjukdomsförlopp kan det betyda att man ligger ute med en månadslön.

Exempel: Den anställde insjuknar 1:a augusti. När augustilönen körs utbetalas hela månadslönen för augusti och inget sjukfrånvaro görs.

I lönekörningen för september görs sjukavdraget från augusti. Om den anställde varit sjuk hela augusti betalas ingen månadslön ut. I transPA används åtgärderna "Gör avdrag för hela månadslönen" samt "Nollställ alla frånvaroavdrag".

I vårt exempel är den anställde frisk igen till 1: oktober. I oktoberlönen dras sjukfrånvaron för september, vilket betyder att ingen månadslön betalas ut denna månad heller.

Det är först i november den anställde får en hel månadslön igen.

Augustilönen----------SJUK-----Inget sjukavdrag
Septemberlönen-----SJUK-----Sjukavdrag för augusti
Oktoberlönen----------SJUK-----Sjukavdrag för september
Novemberlönen------SJUK-----Inget sjukavdrag