transPA är ett verktyg utvecklat av branschen för branschen

Historien om transPA tar sin början i slutet av 90-talet på ett åkeri. Stig-Arne Olsson som då arbetade som Trafik och personalchef, beslutar sig för att hitta en lösning för att effektivisera och säkerställa tidskrävande arbetsuppgifter. Dessutom ville han få en enkel hantering för att kunna följa alla lagkrav som belastar transportbranschen. Tillsammans med systemutvecklaren Torbjörn Eliasson utformar de ett unikt systemverktyg, speciellt anpassat för transportbranschen.

Bokskogen 2Deras långa erfarenheten från transport- och teknikbranscherna i kombination med kontinuerliga samtal med såväl viktiga samtalspartners som arbetsgivar- och fackförbund möjliggjorde att de tillsammans utvecklade ett unikt tidsrapportering och personalsystem för transportbranschens. Utgångspunkt var att man skulle effektivisera hanteringen av chaufförerna tidrapportering, avtalsuppgifter, kontrollen av branschens lagkrav, löneadministration och att samla all personaldokumentation digitalt i ett system.
Fler transportföretag fick upp ögonen för systemet. 2004 väljer Stig-Arne och Torbjörn att starta transPA AB för att möta den ökande efterfrågan och låta systemet komma fler företag till del. Affärsidén var solklar.

”Att tillhandahålla produkter och tjänster som effektiviserar personal- och lönearbetet för det mobila företaget. Detta skall ske genom egenutvecklade programvaror och i samarbete med strategiska partners. Verksamheten skall bygga på hög etik.”

Idag har transPA 20 anställda och finns representerat på 4 orter, i Munkedal, Karlshamn, Leksand och Sunnemo. Kunder med allt från 2-1000 anställda har kommit att uppskatta verktyget och på vilket sätt det förändrar och utvecklar hela verksamheten. Närmare 35 000 förare tidsrapporterar dagligen i transPA.

Möt transPA´s personal
Läs mer om våra viktiga partners

 

Allt arbete hos transPA utgår från våra viktiga kärnvärden

Trygghet
Vi lever i en föränderlig värld, kraven ökar på företag som har anställd personal. Såväl krav från Avtalet, Arbetstidslagen, Sjuklönelagen, Kör och vilotider, EU-direktiv med mera. Dessa hanteras i transPA. Med transPA har du ett effektivt och kraftfullt verktyg för dokumentation över din personal. Knackar någon myndighet på dörren har du snabb tillgång till viktiga och korrekta uppgifter.

Flexibilitet
En effektiv och flexibel verksamhet ligger steget före konkurrenterna. Med vår webbaserade lösning bidrar alla i organisationen, närhelst och varhelst de befinner sig. Vårt mål är att transPA ska vara enkelt för alla brukare, så väl chaufförer som löneadministration och transportledare, att lära sig och använda. Med smarta lösningar gör vi det enkelt att förstå nyttan. Möjlig integration med andra system ökar flexibiliteten ytterligare.

Kompetens
All utveckling av transPA sker i nära samarbete med åkerier, bussföretag, branschorganisationer och andra viktiga aktörer. transPA´s personal har erfarenhet av och god insikt i dess vardagliga uppgifter och framtida utmaningar. Vi hjälper dig att integrera systemet fullt ut i din verksamhet och bistår med rådgivning, utbildning och support i den dagliga verksamheten. En personligt och öppen dialog genomsyrar hela verksamheten och bidrar till den upplevda kvalitén.