Visma TransPA är ett verktyg utvecklat av branschen för branschen

Historien om Visma TransPA tar sin början i slutet av 90-talet på ett åkeri. Stig-Arne Olsson som då arbetade som Trafik och personalchef, beslutar sig för att hitta en lösning för att effektivisera och säkerställa tidskrävande arbetsuppgifter. Dessutom ville han få en enkel hantering för att kunna följa alla lagkrav som belastar transportbranschen. Tillsammans med systemutvecklaren Torbjörn Eliasson utformar de ett unikt systemverktyg, speciellt anpassat för transportbranschen.

Bokskogen 2Deras långa erfarenheten från transport- och teknikbranscherna i kombination med kontinuerliga samtal med såväl viktiga samtalspartners som arbetsgivar- och fackförbund möjliggjorde att de tillsammans utvecklade ett unikt tidsrapportering och personalsystem för transportbranschens. Utgångspunkt var att man skulle effektivisera hanteringen av chaufförerna tidrapportering, avtalsuppgifter, kontrollen av branschens lagkrav, löneadministration och att samla all personaldokumentation digitalt i ett system.
Fler transportföretag fick upp ögonen för systemet. 2004 väljer Stig-Arne och Torbjörn att starta TransPA AB för att möta den ökande efterfrågan och låta systemet komma fler företag till del.

Sedan 2017 är TransPA en del av Visma Software AB. Team TransPA består idag av ett 20-tal medarbetare som arbetar på TransPA-kontoret i Munkedal. Kunder med allt från 2-1000 anställda har kommit att uppskatta verktyget och på vilket sätt det förändrar och utvecklar hela verksamheten. Närmare 35 000 förare tidsrapporterar dagligen i Visma TransPA.

Möt Team TransPA
Läs mer om våra viktiga partners

 

Allt arbete i Visma TransPA utgår från våra viktiga kärnvärden

Trygghet
Vi lever i en föränderlig värld, kraven ökar på företag som har anställd personal. Såväl krav från Avtalet, Arbetstidslagen, Sjuklönelagen, Kör och vilotider, EU-direktiv med mera. Dessa hanteras i Visma TransPA. Med TransPA har du ett effektivt och kraftfullt verktyg för dokumentation över din personal. Knackar någon myndighet på dörren har du snabb tillgång till viktiga och korrekta uppgifter.

Flexibilitet
En effektiv och flexibel verksamhet ligger steget före konkurrenterna. Med vår webbaserade lösning bidrar alla i organisationen, närhelst och varhelst de befinner sig. Vårt mål är att Visma TransPA ska vara enkelt för alla brukare, så väl chaufförer som löneadministration och transportledare, att lära sig och använda. Med smarta lösningar gör vi det enkelt att förstå nyttan. Möjlig integration med andra system ökar flexibiliteten ytterligare.

Kompetens
All utveckling av Visma TransPA sker i nära samarbete med åkerier, bussföretag, branschorganisationer och andra viktiga aktörer. Personalen i Team TransPA har erfarenhet av och god insikt i dess vardagliga uppgifter och framtida utmaningar. Vi hjälper dig att integrera systemet fullt ut i din verksamhet och bistår med rådgivning, utbildning och support i den dagliga verksamheten. En personligt och öppen dialog genomsyrar hela verksamheten och bidrar till den upplevda kvalitén.