När du vill sova gott om natten

Vårt system är utvecklat för att underlätta arbetsuppgifter kopplat till tidredovisning och personalhantering i transport- och entreprenadbranschen.
Video Se hur Visma TransPA effektiviserar din verksamhet. Klicka för att visa filmen
Partners "" Visa hela inlägget
Kundröster "Nya TransPA Gold är superbra. Nu kan vi planera med personal, for..." Visa hela inlägget

Låt oss berätta hur du kan jobba smartare

Visma TransPA är mer än bara ett personal- och tidsystem för transport- och entreprenadbranschen. Systemet erbjuder en rad fördelar som ger trygghet i kontakt med myndigheter och personal och som minskar företagets kostnader samtidigt som det blir möjlighet att utveckla en resultatrik och konkurrenskraftig verksamhet. Här kan du läsa mer om Visma TransPA´s huvudfunktioner och ta del av berättelser från kunder om de fördelar som de upplever. Du kan också läsa mer om våra viktiga partners. Tveka inte att kontakta oss i Team TransPA om du vill veta mer om hur Visma TransPA kan utveckla just din verksamhet. Vi guidar dig genom systemet via webbaserad fjärrhjälp, besöker ditt företag eller bjuder in dig till någon av de mässor eller evenemang där vi deltar.

Få kontroll över alla uppgifter som rör personalen
I Visma TransPA får du ordning och reda på viktiga uppgifter om din personal. Det kan röra sig om personaldata och utrustningsregister, anställningskontrakt och arbetstidsförläggning samt kompetensregister med mera. Automatiskt saldo vad gäller arbetstidsförkortning, övertid, komptid och eventuell flextid. Informationen är sökbar och du får snabbt och enkelt tillgång till de uppgifter du behöver utan att behöva leta bland papper och pärmar. All data om din personal på ett ställe. Säker och lättillgänglig.
Låt alla i personalen arbeta direkt i systemet
Ska ditt företag hänga med i utvecklingen och vara framgångsrikt även i framtiden. Då är det hög tid att göra sig av med tidskrävandemanuella pappers rutiner. Börja arbeta smartare.  Visma TransPA är ett användarvänligt webbaserat verktyg som är lätt att lära sig och använda för såväl chaufförer som löneadministration och transportledare. Gör det möjligt för din personal att koppla upp sig och arbeta direkt i det gemensamma systemet oavsett var de befinner sig. Kommunikation och rapportering utförs snabbt och enkelt via PC, Smartphone eller fordonsdator. Välj det som passar er bäst.
Sluta jaga tidrapporter
Nu finns det inga hinder för daglig tidrapportering. Visma TransPA ersätter helt manuella tidrapporter. Redan idag tidrapporterar närmare 35 000 chaufförer arbetstider, raster, resor, fordonsinformation och noteringar direkt till systemet via till exempel en PC, Smartphone el läsplatta. Inmatade arbetstider kan kontrolleras mot digitala förarkortsdata och godkännas direkt.
Minimera företagets sårbarhet
Genom att använda Visma TransPA minskar du företagets sårbarhet inom personal och löner. All information angående den anställde sparas automatiskt på ett enkelt och betryggande sätt, vilket innebär att det även finns automatisk backup. Med Visma TransPA får du ett modernt systemverktyg som erbjuder kontroll och flexibilitet i arbetet vilket sänker företagets kostnader och nyttjar personalresurserna bättre.
Använd dig av beslutsunderlag för att ta rätt beslut
Effektivisera arbetet med nyckeltal, uppföljning och planering. Visma TransPA´s rapportfunktion hjälper dig att få tillgång till viktig statistik gällande företagets lönsamhet, följa upp mål och se var ni kan bli mer effektiva.
Bli ett lönsamt företag oavsett storlek
Det finns många faktorer som inverkar på lönsamheten, men en gemensam nämnare för de lönsamma är dock att de har stenkoll på alla sina kostnader. Vad gäller uppföljning, mätning, egenkontroll som ger bra underlag för styrning mot lönsamhet. Med Visma TransPA ges möjlighet att arbeta mot viktiga nyckeltal så som
Övertid
Undertid
Arbetad tid/fordon
Arbetad tid/linje

Följande rapporter kan man enkelt ta ut direkt i Visma TransPA:
Utbetalda löner / Löneart
Innestående saldon
Rapporterad tid / anställd
Rapporterad tid / månad
Frånvaro / anställd
Avvikelse schema / arbetad tid
Timmar / fordon o chaufför
Arbetad tid / fordon
Nyckeln till ökad effektivitet ligger i valet av leverantör
Vi har lång erfarenhet och djup insikt i transportbranschen och i viktiga avtalsfrågor. Vi erbjuder kompetent support, rådgivning och utbildning och ser till att systemet integreras fullt ut i din verksamhet för bästa resultat. Du får tillgång till spetskompetens när du behöver den. Alla våra medarbetare vidareutvecklas kontinuerligt i branschen med både utbildningar och branschnytta.
Undvik onödigt extra arbete i samband med löneutbetalning
Visma TransPA kompletterar ditt nuvarande lönesystem med funktioner för automatisk löneuträkning oavsett arbetstidsförläggning; ordinariearbetstid, schema, schemalöst eller lokalöverenskommelse. Löneberäkningen sker med avstämning mot arbetstidsförläggning i förhållande till avtalen samt håller koll på aktuellt saldo gällande övertid, arbetstidsförkortning, komptid. Dessutom räknas traktamenten ut i förhållande till avtalen och fördelas på skattefritt och skattepliktigt belopp. Allt går snabbt och blir korrekt i minsta detalj. När lönen är klar exporterar du den till ert löneprogram.
Arbeta med digitala system som samverkar med varandra
Integrerade arbetsmetoder är en viktig framgångsfaktor. Visma TransPA utgör ett komplement och en brygga till befintliga system för löner (ex Hogia, Kontek, Visma mfl), felrapportering av fordon (Fordonskontroll), hämtning av digitala förarkortsdata (Idha-Online, Scania, Volvo, Stoneridge), tidsrapportering (Vehco, Pocketmobile).
Visma TransPA förenklar dina pappersrutiner
Tiden med handbok och blanketter i pärm är förbi. Med Visdma TransPA har hela personalen tillgång till handbok och blanketter direkt i mobilen. Tillstånd, policys, instruktioner, arbetsmiljöregler, checklistor, ISO-planer, krishantering, du bestämmer innehållet. Uppdateringar når alla samtidigt.

Du kan även utföra tillbuds-, avvikelse-, skade-, och felrapportering direkt i transPA. När rapporten är sparad i systemet kan administratören utse ansvarig för åtgärd och se när åtgärden är utförd. Det sparar tid och ifyllda pappersrapporter riskerar inte att till exempel glömmas i fordonet.
Känn dig trygg med full kontroll över uppgifter kopplat till lagar och myndighetskrav
När transportstyrelsen och arbetsmiljöverket knackar på dörren kommer du att vara nöjd över ditt beslut att ta kontroll över verksamheten. I Visma TransPA kan du utföra automatiska kontroller mot viktiga avtalspunkter och bevaka när körkort och certifieringar upphör. Du får också full kontroll och överblick över digital färdskrivardata i förhållande till arbetstider och kan säkerställa att era chaufförer kör enligt lagar och förordningar. Med några enkla knapptryck får du fram tydliga presentationer över arbetade timmar, kompetens, digitala förarkorttider, lön, traktamenten, övertidsjournaler med mera. Du kan känna dig trygg över att alla uppgifter blir rätt i alla led.
Automatisk kontroll i Behörighetsregistret
Visma TransPA kontrollerar Transportstyrelsens behörighetsregister (www.bky.se) varje dag och larmar om någons körhandlingar behöver förnyas.
Upprätta tvåvägskommunikation med personal ute på fältet
Visma TransPA meddelandecentral möjliggör tvåvägskommunikation samt filöverföring mellan kontor och förare. All personal har dessutom tillgång till aktuell information och planering och kan uppdatera den gemensamma kalendern oavsett om de befinner sig på kontoret eller ute på vägarna. Planera med schema, med fridagar eller schemalöst, du bestämmer. Semesterplanering och registrering av frånvaro blir synlig för alla.