Varför ska du digitalisera din transportverksamhet

Digitaliseringen är en stark trend som sveper över världen och i Sverige finns en önskan från politiskt håll om en ökad digitalisering i samhällets olika delar. I vissa branscher har man kommit längre i utmaningen att implementera digitala verktyg och arbetssätt, till exempel inom handeln och banksektorn, men i de flesta svenska småföretag läggs fortfarande en hel del arbetstid på manuella rutiner och pappersarbete. Vismas Digitaliseringsindex 2016 – en undersökning över vilka branscher som är mest digitaliserade i Sverige – visar att företagen är sämre på att ta till sig digitaliseringen än offentlig sektor. Transportbranschen placerar sig på 18:e plats i deras lista över mest digitaliserade branscher.

Vad har då företagen att vinna på att digitalisera sin verksamhet? Med tanke på att transportbranschen är en prispressad och starkt kravstyrd bransch borde vi snarare ställa oss frågan vad vi har att förlora. Här är några exempel på direkta fördelar.

Mindre tid på administrativt arbete, mer tid till kärnverksamheten
Tillhör du den skara företagare som inte är överförtjust i administrativt arbete och rapportering till myndigheter? Kanske saknas kompetens och erfarenhet inom vissa områden. Med ett digitalt system behöver det inte gå ut över verksamheten och du får garanterat mer tid till intäkts-bringande kärnverksamhet. Allt fler myndigheter och kunder efterfrågar uppgifter i digital form.

Mindre tid på repetitivt manuellt arbete och kontroll på alla uppgifter
Varför låta värdefull personal utföra repetitiva uppgifter. Datorsystem utför samma arbete på en bråkdel av tiden och man kan lita på datans kvalitet. Du kan vara trygg i att ni har koll på viktiga uppgifter och följer lagar och avtal.

Automatiska funktioner så att du kan fokusera på avvikelser
Digitala arbetsverktyg analyserar och jämför data mycket snabbt. Istället för att gå igenom alla poster som matas in blir du uppmärksammad på avvikelser. Du kan också få automatiska påminnelser inför viktiga datum eller avtal och certifikat är på väg att gå ut.

Alla uppgifter på ett ställe, lättillgängligt säkert och sökbart
När du väljer att gå över till ett digitaliserat arbetssätt kommer du snart uppskatta att du slipper leta efter aktuella och uppgifter. En lättnad om Transportstyrelsen hör av sig eller den dagen du inser att du skulle behöva analysera företagets arbetsflöden för att skapa en effektiv, konkurrenskraftig och lönsam verksamhet.

Ökad mobilitet och informationsflöde på arbetsplatsen
Att jobba digitaliserat innebär att du kan jobba i princip var som helst. Anställda har alltid tillgång till den senaste versionen av den information de behöver och informationsflödet mellan företagets olika delar ökar. Kör- och arbetstider eller andra rapporter kan fyllas i under arbetsdagen.

Visma TransPA Personal- och tidssystem är speciellt utvecklat för företag i transport- och entreprenadbranschen. Systemet är utvecklat i samarbete med branschen. Här kan du läsa mer om olika funktioner i Visma TransPA >>

 

 

Tillbaka till bloggen