5 steg till en framgångsrik digitalisering av din transportverksamhet

Har du ännu inte tagit steget mot att digitalisera din transport, buss eller entreprenadverksamhet så börjar det bli dags. Tillgången till digitala och mobila produkter och tjänster har blivit en naturlig del i våra liv vilket har påverkat marknadens beteenden på flera sätt, inte minst inom resor, e-handel. Uppkopplade fordon är på ingång och allt fler myndigheter och kunder efterfrågar uppgifter i digital form. Det känns säkert att säga att ytterligare förändringar är att vänta. Att implementera ett eller flera tekniska system i din transportverksamhet, bygger in nödvändig flexibilitet och beredskap för förändringar i marknadens efterfrågan, och gör det möjligt för dig att driva en konkurrenskraftig och lönsam verksamhet.

Visma TransPA personal- och tidssystem ”kom till” i ett digitalt utvecklingsprojekt på ett transportföretag i södra Sverige i slutet på 90-talet. 2004 blev Visma TransPA tillgängligt för alla transportföretag och har sedan dess utvecklas vidare i samarbete med branschen. Vi har 14 års erfarenheter från digitalisering och driftsättning av digitala stödsystem i transportverksamheter.

Här kommer 5 viktiga tips till dig som vill ta steget att digitalisera men vet inte var du ska börja?

 

1. Digitaliseringen ska utgå ifrån företagets behov
Tänk igenom vilka mål och värden som är viktiga för er och vilka delar av verksamheten som ni vill effektivisera eller förändra. Sök efter system på marknaden som kan hjälpa er att uppnå dessa förändringar.

2. Välj i första hand ett standardsystem
Att bygga ett system från grunden gör det förstås möjligt att få precis de funktioner som du önskar, men det kan ”kosta mer än det smakar”. Standardsystem är ofta prisvärda, är enkla att implementera och ni kommer igång snabbt.

3. Välj webbaserade system med molnfunktionalitet 
Se till att välja ett system som är webbaserat och erbjuder molnfunktionalitet. På så sätt får ni tillgång till den information ni behöver oavsett var ni befinner er och kan bygga en mobil och flexibel verksamhet.

4. Välj system som kan hämta och skicka data till andra system
Se till att välja system som kan integreras med varandra för att få ut mesta möjliga värde i ditt digitaliseringsprojekt. Du vill snabbt och enkelt kunna föra över data mellan dem.

5. Välj användarvänliga system och utbilda personalen 
Oavsett hur bra funktioner ett system har så är det viktigt att det är lätt att förstå och enkelt att använda. Utbilda personalen i systemet och se till att de blir delaktiga i att genomföra den förändring som digitaliseringen innebär.

Tillbaka till bloggen