Avdelning: Blogg


5 steg till en framgångsrik digitalisering av din transportverksamhet

2017-07-21

Har du ännu inte tagit steget mot att digitalisera din transport, buss eller entreprenadverksamhet så börjar det bli dags. Tillgången till digitala och mobila produkter och tjänster har blivit en naturlig del i våra liv vilket har påverkat marknadens beteenden på flera sätt, inte minst inom resor, e-handel. Uppkopplade fordon är på ingång och allt […]

Läs hela inlägget

Varför ska du digitalisera din transportverksamhet

2017-06-21

Digitaliseringen är en stark trend som sveper över världen och i Sverige finns en önskan från politiskt håll om en ökad digitalisering i samhällets olika delar. I vissa branscher har man kommit längre i utmaningen att implementera digitala verktyg och arbetssätt, till exempel inom handeln och banksektorn, men i de flesta svenska småföretag läggs fortfarande […]

Läs hela inlägget